BANNER1
SJZCHEM02
SJZCHEM03
banner-3

önüm

derman enjamlary we gaplaýyş materiallary

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

biz hakda

näme edýäris

SJZ Chem-Pharm Co., Ltd. Hebei welaýatynyň paýtagty Şijiazhuang şäheriniň merkezinde ýerleşýär.esasan himiki serişdeler, derman araçylary, haýwan we ösümlik ekstraktlary we ş.m. söwdasy ýylda 30 000 000 ABŞ dollaryndan gowrak bolýar.
“Ak ýürekli bolmak, hemişelik täzelik etmek” ruhuna ygrarly kompaniýamyz, dünýäniň 60-dan gowrak ýurdy we sebitleri bilen giň we dostlukly iş gatnaşyklaryny ýola goýdy.
Işewür hyzmatdaşlyk üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • CCPIT agzalary

  CCPIT

  CCPIT agzalary

 • LC / TT / DA / DP / OA

  DÜZGÜN

  LC / TT / DA / DP / OA

 • SINOSURE “AAA” Kredit ätiýaçlandyryşy

  Günä

  SINOSURE “AAA” Kredit ätiýaçlandyryşy

habarlar

Kompaniýamyzyň habarlary

SJZ CHEM-PHARM CO., LTD gatnaşdy ...

"Hytaý-Merkezi we Gündogar Europeanewropa ýurtlary ýerli hyzmatdaşlyk" mowzugy bilen. Täze mümkinçilikler, täze meýdanlar ....

Aziýanyň ilkinji professional ýük merkezi howa menzili ...

WUHAN, 17-nji iýul (Sinhua) - Hytaýyň ilkinji professional ýük merkezi howa menziliniň resmi taýdan işe başlanandygyny belläp, Hytaýyň Hubeý welaýatynyň merkezindäki Ezhou Huahu howa menzilinden Boeing 767-300 ýük uçary uçdy.Ezhou şäherinde ýerleşýän bu ýer hem ...
has köp >>

Taýland, Hytaý adaty f ...

Bangkok, 5-nji iýul (Sinhua) - Taýland bilen Hytaý sişenbe güni bu ýerde däp bolan dostlugy dowam etdirmek, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek we gatnaşyklaryň geljekdäki ösüşini meýilleşdirmek barada ylalaşdylar.Hytaýyň Döwlet geňeşçisi we Daşary işler ministri Wan ii bilen duşuşanda, Taýlandyň premýer-ministri Praýut Çan-o-cha ...
has köp >>

20 ýyllyk baýramçylygy üçin bereket ...

Biz SJZ Chem-Pharm Co., Ltd kompaniýasynyň işgärleri. 20 ýyllyk ýubileýi mynasybetli SJZ himiýa-derman kärhanasy LTD-e iň uly gutlaglarymyzy we iň gowy arzuwlarymyzy arzuw edýäris.Oňa has abadan we üstünlikli geljegi arzuw edýärin!SJZ C ...
has köp >>

RCEP Wýetna ösüş mümkinçiliklerini getirýär ...

Sebitleýin hemmetaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk (RCEP) güýje girenden üç aý töweregi wagt geçensoň, Wýetnam kärhanalarynyň köpüsi Hytaýyň ägirt uly bazary bilen baglanyşykly dünýädäki iň uly söwda şertnamasyndan peýdalanandyklaryny aýtdy.“RCEP 1-nji ýanwarda güýje gireli bäri aýryldy ...
has köp >>

Bütindünýä banky, Keniýany höweslendirmek üçin 750 million dollar berýär & # ...

Bütindünýä banky, Keniýanyň COVID-19 krizisinden dowam edýän öz içine alyjy we durnukly dikelişini çaltlaşdyrmak üçin 85,77 milliard şillingi (takmynan 750 million ABŞ dollary) tassyklady.Bütindünýä banky penşenbe güni ýaýradan beýanynda Ösüş syýasaty operasiýasynyň (DPO) Keniýa kömek etjekdigini aýtdy ...
has köp >>

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň